Z książką bliżej ludzi

Podsumowanie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie

Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących

  Drodzy czytelnicy w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.

Czytaj więcej...

Program Biblioteki Narodowej

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie informuje, iż w ramach realizacji Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek finansowanego przez Bibliotekę Narodową zakupiła: 2015 - 14.281,00 zł; 2016 - 14.668,00 zł; 2017 - 14.550,00 zł; 2018 - 14.472,00 zł.

Program "Akademia Orange" 2014

Miejska Biblioteka Publiczna w 2014 r. wzięła udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek". Otrzymała dotacje w wysokości 1461,54 zł w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki, a w szczególności na zapewnieniu dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w 2014 r.

Program "Akademia Orange" 2015

Miejska Biblioteka Publiczna w 2015 r. wzięła udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek". Otrzymała dotacje w wysokości 852,22 zł w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki, a w szczególności na zapewnieniu dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w 2015 r.

Praca z dziećmi i młodzieżą w bibliotekach publicznych

„Praca z dziećmi i młodzieżą w bibliotekach publicznych” to temat zawsze aktualny. Stał on się podstawą do przeprowadzenia szkolenia, zorganizowanego 27 maja 2011 roku przez MBP w Hrubieszowie dla swojej kadry bibliotekarskiej oraz bibliotekarzy placówek partnerskich z Uchań, Werbkowic i Trzeszczan.

Czytaj więcej...

Informacje lokalne, jak je zbierać i upowszechniać

„Informacje lokalne, jak je zbierać i upowszechniać” to temat drugiego ze szkoleń, zorganizowanego przez MBP w Hrubieszowie dla swojej kadry bibliotekarskiej oraz bibliotekarzy placówek partnerskich z Uchań, Werbkowic i Trzeszczan.

Czytaj więcej...

Biblioteko daj się poznać - tworzenie wizerunku i promocja biblioteki

„Biblioteko daj się poznać – tworzenie wizerunku i promocja biblioteki” to temat pierwszego z cyklu czterech szkoleń, zorganizowanego przez MBP w Hrubieszowie dla swojej kadry bibliotekarskiej oraz bibliotekarzy placówek partnerskich z Uchań, Werbkowic i Trzeszczan.

Czytaj więcej...

Mikrogrant - Podaj Dalej

Miejska Biblioteka Publiczna po zakwalifikowaniu się do I edycji Programu Rozwoju Bibliotek, które prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, uczestniczyła w 18-miesięcznym cyklu szkoleń dla bibliotekarzy jako Biblioteka Wiodąca. Fundusze pochodziły z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i zostały przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego oraz promocję bibliotek. Wszyscy pracownicy MBP przez ponad rok korzystali ze szkoleń podstawowych oraz specjalistycznych o bardzo różnej tematyce.

Czytaj więcej...

Program Biblioteki Narodowej

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie informuje, iż w 2010 roku, w ramach realizacji Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" finansowanego przez Bibliotekę Narodową wzbogaciła swój księgozbiór o materiały z różnych dziedzin wiedzy, jak również o literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Na zakup książek biblioteka przeznaczyła kwotę 5,280 zł